Střešní hydroizolační fólie

Střešní fóliový hydroizolační systém je určen pro hydroizolaci budov s plochou nebo mírně šikmou střechou na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Střešní systém z PVC fólie je pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezespádé, pro střechy nepochůzné i pochůzné, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněním, apod. Střešní sytém podle typu hydroizolační fólie může být kladen na všechny běžné podklady a to jak u novostaveb, tak při opravách, rekonstrukcích a modernizacích starších objektů.

Skladba PVC střešního hydroizolačního systému

Plochá střecha s dotací Zelená úsporám

 1. Střešní hydroizolační fólie
 2. Tepelná izolace (minerální vata)
 3. Tepelná izolace (polystyren)
 4. Podkladní textílie
 5. Parotěsná zábrana
 6. Nosná konstrukce (zde trapéz)

Hydroizolace balkonů a teras

střešní fólie na pochozí střechy, terasy a balkony

Balkonová fólie, trasová fólie Fatrafol 814

Charakteristika střešní fólie

 • fólie na bázi PVC-P se zabudovaným skleněným rounem
 • vrchní strana fólie je opatřena speciálním protiskluzovým dezénem.
 • fólie odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům

Oblast využití střešní fólie

 • je určena pro hydroizolace teras obytných domů a balkonů jako vrchní pochozí vrstva
 • fólie je dále vhodná pro vytváření pochozích chodníků na plochých střechách izolovaných fóliemi

Schéma hydroizolace balkonu fólií

Schéma hydroizolace balkonu fólií FATRAFOL

Fólie pro izolaci zelené střechy

Zelené střechy jsou ekologické, ekonomické a estetické. Vrstva zeminy (podle výšky) dovoluje pěstovat široké spektrum rostlin - od mechů až po opravdu vzroslé stromy. Vegetační střecha tedy překonává obecnou funkci střechy a dovoluje v jinek nevyužitelných plochách realizovat architektonicky i funkčně zajímavý prostor.

střešní fólie pro izolace zelené střechy

Střešní fólie FATRAFOL 818 pro izolace zelených střech

Oblast využití

 • Používá se jako hydroizolace střech s kamenivem, provozní nebo vegetační vrstvou - zelené střechy.

Zemní hydroizolace základů, izolace proti vniku radonu a úniku chemických látek

Izolace základů fóliemi je určena pro oboustranně zabudované, zpravidla jednovrstvé fóliové izolační povlaky u staveb izolující proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě tlakové, některým kapalinám a radonu.

Izolace základů fóliemi se používápro vytváření izolačních plášťů všech typů spodních částí staveb obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Zemní izolační systém

Izolace základů zemní fólií

fatrafol-813-zluta-reflexni

fatrafol_typ 1(aquaplast 805)7052_W

 

Schéma skladby zahradního jezírka s jezírkovou fólií

jezirko - schéma zahradního jezírka

 1. štěrkopískový podklad
 2. geotextílie
 3. jezírková fólie
 4. vodní hladina
 5. kačírkový násyp (vrstva musí být dostatečná, aby se fólie neodkryla při možném poklesu hladiny)
 6. ukotvení fólie do země (doporučuje se zatížit i kameny)

Skladba hydroizolace jezírka

 • jezírková fólie dokonale brání ztrátám vody jezírka průsakem, má výbornou průtažnost, je přizpůsobivá členitosti podkladu a odolná proti prorůstání kořínkůrostlin
 • k odstranění rizika proražení jezírkové fólie podložní vrstvou se jezírková fólie podkládá geotextilií 
 • pod geotextílií je doporučeno vytvotřit písko štěrkový násyp
 • jezírkovou folii je vhodné ukotvit a zatížit na úrovni terénu tak, aby nedocházelo k posouvání fólie do jezírka

Další

.